Quercus Robur
Här kommer nu ljudet från min ljudinstallation Quercus Robur. Allra helst ska ljudet lyssnas på genom en ekträbit men har man ingen sån låter det bäst genom ett par hörlurar. 


Här kan man läsa mer om projektet och kanske förstå det lite bättre.

Men kort kan jag säga så här:

Verket är en ljudinstallation bestående av en ljudloop spelad genom en träbit av ek (ca 30 x15cm). Verket är ett försök att med ljud hitta och förmedla lugn och ro samt gestalta den ekskog som stod i området långt innan all bebyggelse där jag ser ljudspåret som trädets sång eller berättelse, detta förmedlas med ett ambient ljud där jag fokuserat på meditativa klanger och melodier som sveper en med och ger kroppslighet åt trästycket. Med hjälp av ljudet av kanoner på krigsfartyg i fjärran kopplar jag an till historien och låter dem bli ett eko av det förgångna. 

Nå vad tycks?

Inga kommentarer: