Det ni skapat
Från (Jul)Kalenderns tredje lucka, "Gör ett självporträtt", bidrog Sabina med detta:

Inga kommentarer: